Reklama
Jestem odpowiedzialny - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota   
czwartek, 23 sierpnia 2012 06:32

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem bajki „Czerwony Kapturek”

Opracowała: Dorota Bulińska

Czas trwania: 1 godz.

TEMAT: Jestem odpowiedzialny

 

CELE GŁÓWNE

-  znajomość baśni i interpretowanie jej myśli przewodniej,

-  profilaktyka zagrożeń ze strony osób nieznajomych.

-  wyrabianie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego
-  nauka wartości: odpowiedzialność

 

CELE OPERACYJNE

DZIECKO

- zna treść baśni,

- dostrzega zależności między postępowaniem, a jego konsekwencjami/skutkami,

- umie ocenić postępowanie bohaterów – lekkomyślność dziewczynki i podstępność wilka

- wie, co to jest odpowiedzialność

- dobiera opis do ilustracji,

- odgrywa scenki dramowe

 

METODY

Aktywizujące (dramowe, twórczego myślenia)

Słowna (wypowiedzi, opowiadanie nauczycielki, instrukcje)

Oglądowa (pokaz)

 

FORMA

Z całą grupą, zespołowa, indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Książka „Czerwony Kapturek”, ilustracje z postaciami policjanta, mamy, taty, sąsiadki, kartki z plątaninką dla każdego dziecka,  obrazki ilustrujące kontakt z obcymi osobami, kredki.

PRZEBIEG

  1. Rozszyfrowanie i odczytanie hasła /na dużym formacie, przypięte do tablicy/

- skreśl co drugą literę, pozostałe odczytaj!

OKDMPFOBWLIREHDAZOILANLMNSOCŚAĆO

- rozmowa kierowana: co to jest odpowiedzialność? Przykłady /dotrzymywania słowa, punktualności, rzetelności, wywiązywania się z obowiązków/

2. Głośne czytanie bajki "Czerwony Kapturek" przez nauczyciela.

3. Rozmowa na temat treści:

-      Czy Czerwony Kapturek był odpowiedzialny?

-         Jak zachował się Czerwony Kapturek, gdy spotkał wilka?

-         Jak powinien postąpić?

-         Kogo możemy prosić o pomoc; zabłądzimy, zgubimy się, gdy jesteśmy
w niebezpieczeństwie?

Wypowiedzi prawidłowe, nauczycielka popiera ilustracjami, które przypina do tablicy. Ilustracje przedstawiają tzw. osoby "zaufane"

np. policjanta, mamę, tatę, nauczycielkę, zaufaną sąsiadkę.

Wyciąganie wniosków wynikających z treści; zawsze należy postępować odpowiedzialnie.

4. Scenka dramowa

- Pokaż, jak powinien Czerwony Kapturek iść do babci.

- Jak powinien rozmawiać z Wilkiem

5. Zabawa ruchowa  "Wilk".

Dzieci poruszają się swobodnie po sali w różnych kierunkach. Na hasło "Wilk idzie", szybko chowają się lub przykucają.

6. Plątaninka dróg – gdzie mieszka moja babcia?

7. Praca w grupach – każda grupa otrzymuje obrazek o kontaktach z obcymi osobami. Uczniowie dobierają podpis do obrazka, opowiadają treść. Udzielają odpowiedzi na pytania:

-         Kogo dziewczynka spotkała?

-         Czy dziewczynka postąpiła właściwie?

-         Co należy robić, gdy  nieznajomy cię częstuje słodyczami, albo chce cię podwieźć samochodem?

Pokaz prostych sposobów obrony: stanowczo powiedzieć  "nie”, głośno krzyczeć,      wzywać pomoc.

8. Zabawa ruchowa "Berek - ratuj".

Dzieci biegają, jedno z nich to "berek", który stara się chwycić kogoś z biegających. Jeśli dziecko widzi, że może być złapane, w ostatniej chwili woła "ratuj". Na dany okrzyk dziecko, które jest najbliżej uciekającego,  przychodzi mu z pomocą podając mu rękę. "Berek" udaje się w pogoń za innym dzieckiem.

9. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel podsumowuje spotkanie, zwracając uwagę na fakt, że bajka może tak wiele nauczyć. Warto pamiętać o mądrych zasadach postępowania, stosować je na co dzień i być odpowiedzialnym za siebie i innych.

- Jaki był Czerwony Kapturek?
Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdania:
- Czerwony Kapturek był nieodpowiedzialny, ponieważ…

 

Poprawiony: czwartek, 23 sierpnia 2012 07:46
 
Joomla themes, affordable business hosting.